Početna Nekategorizovano Dom za stara lica Beograd

Dom za stara lica Beograd

Dom za stara lica Beograd

  • Cvetanova ćuprija 111 v, Zvezdara

  • 11126 Beograd – Zvezdara

  • tel: 011 3462 092 informacije

  • tel: 011 3471 313 za korisnike

  • mob: 069 673 693 Branka Gavrilović

  • email: gavrilovic.branka@yahoo.com

  • web: www.domzastarebeograd.org

  • Direktorka: Branka Gavrilović

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: