Dom za stara lica Akvaten

Dom za stara lica Akvaten

  • Železnička 62 b, Alibunar

  • 26310 Alibunar

  • tel: 013 641 162

  • tel: 013 561 791

  • mob: 063 538 527

  • email: office@akvaten.rs

  • web: www.akvaten.rs

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: