Dom starih i penzionera Dimitrovgrad

  • Ivo Andrić 36, Dimitrovgrad
  • 18320 Dimitrovgrad
  • tel: 010 361 793

  • tel: 010 360 429
  • tel: 010 361 806

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: