Centar za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smeštaj starih i penzionera – Novi Kneževac
  • Karađorđeva 52-54, Novi Kneževac
  • 23330 Novi Kneževac
  • tel: 0230 81 822

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: