Adam – Dom za penzionere i stara lica

  • JNA 105, Kovačica
  • 26210 Kovačica
  • tel: 013 661 852

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: