Početna Magazin Godine Srbija Šljunkare kod Dragovca na Velikoj Moravi

Šljunkare kod Dragovca na Velikoj Moravi

Šljunkare kod Dragovca na Velikoj Moravi

Na šumadijskoj, levoj obali Velike Morave, kod mesta Dragovac, nalazi se nekoliko većih vodenih površina poznatih samo pod imenom Šljunkare. 

Kao i što i samo ime kaže nastale su površinskih iskopavanjem nanosa šljunka u donjem toku Velike Morave.
Oko vodenih površina postoje putevi kojima se može bliže prići vozilima, ali na samoj lokaciji nema uređenih plaža ili pratećih sadržaja.