Foto albumi Porodica i društvo

Satanizacija starih

Slika je sa albuma grupe Megadeth, Youthanasia (youth – mladost + euthanasia – eutanazija). Članovi grupe smatraju da oni koji slušaju njihovu muziku imaju izbor: ili da postanu proaktivni ili da izaberu jutanaziju (ubistvo mladosti iz milosrđa)…

Generacijske razlike oduvek su postojale. Kao i ostale grupe ljudi, tako i generacijske grupe – razredi, mogu postati sukobljene ukoliko su im interesi suprotstavljeni.

Ono što savremeno doba odvaja od drugih po tom pitanju, jeste to da je sama “starost” na neki način ili marginalizovana ili satanizovana.
Interesantno je da i sami pripadnici generacija koje se danas mogu smatrati starijim ne samo što ne čine ništa da zaštite prava svojih ispisnika, već se dešava i da se sami trude da se distanciraju od njih.

Stariji mogu imati i novac i moć, ali se retko bore za prava svoje generacije. Njihov uspeh i položaj često se objašnjavaju upravo time da su oni: “savremeni” ili “mladi duhom”. Mladost je imperativ. Starost je greh.

Na slici je prikazana slika sa albuma grupe Megadeth, Youthanasia (youth – mladost + euthanasia – eutanazija).
Članovi grupe smatraju da oni koji slušaju njihovu muziku imaju izbor: ili da postanu proaktivni ili da izaberu jutanaziju (ubistvo mladosti iz milosrđa). Želeli su da ukažu na sve lošiji položaj mladih u društvu.


About the author

Penzin

Penzin je portal posvećen pitanjima starenja i poznih godina, kao i posledica koje će ovaj trend imati na pojedinca i društvo. Penzin edukuje, informiše i podseća na važne probleme i moguća rešenja za one koji se pripremaju ili su već u poznijim godinama, za one koji žele na vreme da razmotre sve mogućnosti, za one koji se staraju o ostarelim roditeljima, bakama i dekama. Za sve nas...

Tefter

Tefter

Draganova nagrada

Draganova nagrada - nagradni konkurs za najbolje putopisne priče i pesme starijih

Isplata penzija