Početna Magazin Godine Srbija Ribnjak Bečmenska bara i Galovica u Sremu

Ribnjak Bečmenska bara i Galovica u Sremu

Ribnjak Bečmenska bara i Galovica u Sremu

Kanal Galovica u Sremu, uliva se u reku Savu nedaleko od novobeogradskih blokova. On protiče između Dobanovaca, Bečmena i Surčina, i tu, između ova tri sremska naselja, ima i dva veća kraka koji se skoro da prave „osmicu“. 

Zapadni krak kanala srpastog oblika ka Bečmenu je jezero prirodnog ribnjaka Bečmenska bara koji čine tri segmenta. Ukupna površina najvećeg segmenta, „Trojke“, iznosi 25 hektara, dužine je oko tri kilometra i širine od 80 do 100 metara. Dubina kanala je od 1,5 do 2,5 metara. Segmenti 1 i 2 su deo istog poteza sasvim uz naselje Bečmen.

Decembra 2011. godine pokrenut je projekat revitalizacije trećeg, neuređenog segmenta kanala (skoro pravolinijski potez ka Dobanovcima), kako bi se priveo nameni druga dva, uređena, segmenta.

Kanal Galovica je 1970-ih i 1980-ih bio izuzetno bogat ribom, ali je zbog neodržavanja i zagađenja đubrivom i sa farmi svinja, danas u velikoj meri zatravljen.