Početna Magazin Godine Ravnogorci i dalje ne uspevaju da ostvare prava na penziju

Ravnogorci i dalje ne uspevaju da ostvare prava na penziju

Ravnogorci i dalje ne uspevaju da ostvare prava na penziju

Od donošenja zakona o izjednačavanju prava ravnogoraca sa pripadnicima NOB-a, oko 3.000 zahteva pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini je podneto, ali bezuspešno…

Prosečna penzija pripadnika NOB-a koji se priključio partizanima pre 1943. godine iznosi oko 300 evra, a oni koji su se priključili posle tog datuma, primaju oko 24.000 dinara.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Sa druge strane, ako prođe novi Zakon o pravima boraca i invalida rata, ne zna se koliko je potencijalnih novih penzionera koji su, kao pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini (JVO) „učestvovali u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje u Drugom svetskom ratu“ od 17. aprila 1941. godine (kapitulacija) do 12. septembra 1944. godine (obraćanje Kralja Petra II u kom poziva JVO da se priključi Titu i partizanima).

– U ovom trenutku nije moguće precizno dati takav podatak. Po usvajanju zakona i podnošenju zahteva za ostvarivanje prava po zakonu, bićemo u mogućnosti da damo orijentacionu procenu finansijskih sredstava koja će biti planirana budžetom za 2016.godinu – kaže Dragan Popović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, koje radi na nacrtu zakona.

Aleksandar Čotrić, predsednik Republičke asocijacije za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta, podseća da je, kada je krajem 2004. godine donet prvi zakon koji izjednačava prava četnika i partizana, oko 3.000 nekadašnjih ravnogoraca podnelo zahtev da im se prizna borački status.

– Koliko znam, nijedan od tih slučajeva nije pozitivno rešen – kaže Čotrić, navodeći kao razlog opstrukciju iz redova SUBNOR-a. On podržava donošenje zakona, mada ima sumnje u to da će biti i primenjen.

U SUBNORU su izbegli da razgovaraju na ovu temu. Uprkos obećanjima datim Blicu, zamenik predsednika ove organizacije Dušan Čukić nije se javio.

Istoričar Predrag Marković poziva na obazrivost u izjednačavanju prava četnika i partizana jer su u nekim trenucima ravnogorci „nesumnjivo bili kolaboracionisti“, a nekad su pružali otpor okupatoru.

– Četnike u Crnoj Gori i Dalmaciji, na primer, direktno su plaćale okupacione vlasti – kaže Marković.

Dokazi za ravnogorce

Dragan Popović ističe da su nacrtom zakona predviđena isključivo pisana dokazna sredstva, kojima se utvrđuje pripadnost odgovarajućoj vojnoj jedinici odnosno formaciji.

„Pisanim dokaznim sredstvom smatraju se vojni dokumenti, ratni zapisnici, zvanični dnevnici vojnih jedinica, spiskovi vojnih jedinica, sudske presude, akti o konfiskaciji ili nacionalizaciji imovine zbog pripadnosti JVO, izvorna medicinska dokumentacija“, navodi Popović za Blic.