Početna Magazin Godine Porez: Ko zakasni plaća pet umesto 50.000

Porez: Ko zakasni plaća pet umesto 50.000

Porez: Ko zakasni plaća pet umesto 50.000

Cilj izmena Zakona o porezu na dohodak građana je otklanjanje sive zone u oblasti zapošljavanja i njeno prevođenje u legalne tokove kroz podsticanje legalnog zapošljavanja, tako što je predviđeno da se važenje stimulativnih mera, a među njima je 65, 70 i 75 odsto smanjenja poreza i doprinosa na plate, zavisno od broja zaposlenih, produžava do kraja 2017. godine.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Skupština Srbije usvojila je 28. decembra 2015. godine set poreskih zakona kojima je, pored ostalog, predviđeno proširivanje fiskalnog podsticaja na mala i mikro preduzeća, ali i smanjenje kazne za građane koji ne plate porez na vreme.

Parlament je usvojio izmene zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, o poreskom postupku i poreskoj administraciji, o tržištu kapitala, o porezu na dobit pravnih lica, o porezu na dohodak građana, o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i o republičkim administrativnim taksama.

Cilj izmena Zakona o porezu na dohodak građana je otklanjanje sive zone u oblasti zapošljavanja i njeno prevođenje u legalne tokove kroz podsticanje legalnog zapošljavanja, tako što je predviđeno da se važenje stimulativnih mera, a među njima je 65, 70 i 75 odsto smanjenja poreza i doprinosa na plate, zavisno od broja zaposlenih, produžava do kraja 2017. godine.

Te mere, budući da su do sada bile fokusirane na firme koje zapošljavaju do 100 ljudi i više, proširuju se na mala i mikro preduzeća, koja imaju do dva zaposlena, koja zaključno sa 31. decembrom 2017. godine mogu da računaju na 75 odsto plaćanja poreza na osnovu zarade za novozaposleno lice.

Izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđeno je smanjenje kazne za građane koji ne plate porez na vreme sa 50.000 na 5.000 dinara.

Takođe, preciziraju se odredbe zakona koje imaju za cilj stvaranje uslova za adekvatnu primenu propisa i utvrđivanje navedenih rokova za podnošenje elektronskih prijava, odnosno podnošenje poreskih prijava elektronskim putem, čime se bitno smanjuju troškovi administriranja, povećava poreska disciplina i povećava poreska osnovica.

Menja se i unapređuje rešenje koje se odnosi na neregistrovanu delatnost – kad poreski organi u postupku provere konstatuju neregistrovanu aktivnost onda dostavljaju nalog da se u roku od 15 dana plati utvrđena poreska obaveza i u dodatnom roku od 30 dana obavezuju neregistrovanog nosioca delatnosti da izvrši pravilnu registraciju.

Izmenama Zakona o administrativnim taksama predviđeno je da se ubuduće ne plaća taksa za prijavu prebivališta novorođenog deteta.

Od 1. januara naredne godine usvojilac deteta višestruko ometenog u razvoju, o kome neposredno brine, može ostvariti pravo na oslobađanje od poreza na upotrebu motornih vozila, pod istim uslovima kao i roditelj, jedna je od usvojenih izmena Zakona o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Kao predmet oporezivanja uvodi se oružje za ličnu bezbednost za koje je izdata ili kolekcionarska dozvola, a ne samo oružani list i dozvola za nošenje.

Izmene Zakona o tržištu kapitala predviđaju da Evropska banka za obnovu i razvoj, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, AFC i drugi delovi sistema Svetske banke dinarskim obveznicama, dugoročnim i drugim instrumentima mogu da pomognu unapređenje našeg tržišta.

Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica omogućavaju sprovođenje standardne procedure razrešenja statusa problematičnih kredita, kako sa strane banaka, tako i sa strane svih učesnika u tom procesu, javlja Tanjug a prenosi Politika.