Početna Magazin Godine Pitanja bezbednosti u Švedskoj zbog trenda umerenije kaznene politike

Pitanja bezbednosti u Švedskoj zbog trenda umerenije kaznene politike

Analiza statističkih podataka Eurostata o broju silovanja u Švedskoj po glavi stanovnika u odnosu na druge države Evrope pokazuje da je problem u toj zemlji posledica strožijih definicija seksualnog zlostavljanja i više svesti o temi koju donose brojne kampanje, a ne odslikava pravo stanje na terenu.

Velika reforma kaznene politike koja se poslednjih godina sprovodi u Švedskoj trpi kritike da umanjuje bezbednost stanovništva. Kritičari se pozivaju na statističke podatke o broju silovanja jer je ovo jedino krivično delo po kome Švedska vidno odstupa od drugih država Evrope.

Naime, Švedska ima 207 policijskih službenika na 100.000 stanovnika, dok Španija ima 506 a Kipar čak 672. I oni uglavnom uspevaju da kontrolišu stopu kriminala. Međutim, Švedska je i jedna od zemalja u Evropi u kojoj ima najviše silovanja.

U 2007. godini prema Eurostatu, bilo je prosečno skoro 53 silovanja na 100.000 stanovnika, dok je u Francuskoj na primer bilo oko 17,3. Neki ovo pokušavaju da povežu sa trendom popustljivije kaznene politike i prakse u poslednjih nekoliko godina služenja kazne van zatvorskih ustanova.

Međutim, treba imati na umu da Švedska ima daleko širu definiciju silovanja u odnosu na druge evropske zemlje. Na primer, od 2005. godine, nije potrebno da se desi čin nasilja ili pretnje, već je dovoljno da žrtva prijavi da se nalazila u stanju bespomoćnosti (u snu, ili pod dejstvom alkohola). Pored toga, stalno se vode kampanje podizanja svesti i ohrabrivanja žena da govore na ovu temu.

Posledica? U Švedskoj ima 10 puta više prijava silovanja nego bilo gde u Evropi. Dakle, daleko su veći izgledi da ostale zemlje nemaju prave podatke o onome što se dešava u životima njihovih stanovnika, nego da je Švedska zemlja sa najviše silovatelja u Evropi.