Početna Magazin Godine Pitanja bezbednosti u Švedskoj zbog trenda umerenije kaznene politike

Pitanja bezbednosti u Švedskoj zbog trenda umerenije kaznene politike

Analiza statističkih podataka Eurostata o broju silovanja u Švedskoj po glavi stanovnika u odnosu na druge države Evrope pokazuje da je problem u toj zemlji posledica strožijih definicija seksualnog zlostavljanja i više svesti o temi koju donose brojne kampanje, a ne odslikava pravo stanje na terenu.

Velika reforma kaznene politike koja se poslednjih godina sprovodi u Švedskoj trpi kritike da umanjuje bezbednost stanovništva. Kritičari se pozivaju na statističke podatke o broju silovanja jer je ovo jedino krivično delo po kome Švedska vidno odstupa od drugih država Evrope.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Naime, Švedska ima 207 policijskih službenika na 100.000 stanovnika, dok Španija ima 506 a Kipar čak 672. I oni uglavnom uspevaju da kontrolišu stopu kriminala. Međutim, Švedska je i jedna od zemalja u Evropi u kojoj ima najviše silovanja.

U 2007. godini prema Eurostatu, bilo je prosečno skoro 53 silovanja na 100.000 stanovnika, dok je u Francuskoj na primer bilo oko 17,3. Neki ovo pokušavaju da povežu sa trendom popustljivije kaznene politike i prakse u poslednjih nekoliko godina služenja kazne van zatvorskih ustanova.

Međutim, treba imati na umu da Švedska ima daleko širu definiciju silovanja u odnosu na druge evropske zemlje. Na primer, od 2005. godine, nije potrebno da se desi čin nasilja ili pretnje, već je dovoljno da žrtva prijavi da se nalazila u stanju bespomoćnosti (u snu, ili pod dejstvom alkohola). Pored toga, stalno se vode kampanje podizanja svesti i ohrabrivanja žena da govore na ovu temu.

Posledica? U Švedskoj ima 10 puta više prijava silovanja nego bilo gde u Evropi. Dakle, daleko su veći izgledi da ostale zemlje nemaju prave podatke o onome što se dešava u životima njihovih stanovnika, nego da je Švedska zemlja sa najviše silovatelja u Evropi.