Početna Magazin Godine Odobren prvi automatizovan insulinski sistem za dijabetes Tip 1

Odobren prvi automatizovan insulinski sistem za dijabetes Tip 1

Odobren prvi automatizovan insulinski sistem za dijabetes Tip 1

Pankreas pacijenata sa dijabetesom Tipa 1 proizvodi vrlo malo ili ne proizvodi insulin uopšte, i mora biti nadoknađen pomoću dnevnih injekcija ili pumpica. U oba slučaja proces je stalno pod rizikom od greške zbog podešavanja, naročito zbog promenljivih konstanti kao što su hrana i fizičke aktivnosti.

Na dugi rok, visok nivo šećera u krvi može voditi ka oštećenju organa, ali i svaka insulinska prekomerna doza može izazvati preterano nizak nivo šećera i dovesti do gubitka svesti.

Krajem septembra 2016. godine, američka administracija za hranu i lekove (FDA) dala je odobrenje za insulinski uređaj za pacijente sa dijabetesom Tipa 1.

Reč je o uređaju pod imenom MiniMed 670G, kompanije Medtronic, koji je zapravo hibridni sistem koji čine i pumpica za insulin i sistem kontinualnog praćenja glukoze (continuous glucose monitor – CGM). Drugim rečima, novi uređaj objedinjuje dva sistema koji se sada nezavisno prodaju na tržištu, a pored toga omogućava komunikaciju pumpice i sistema nadzora za šećer u krvi.

Ista kompanija je već imala sistem koji bi gasio pumpicu ako šećer padne suviše nisko, ali novi sistem predviđa kada će nivo šećera pasti i sprečava da uopšte padne previše nisko obaveštavajući pacijenta. Takođe, sistem reguliše i opasnost od visokog nivoa šećera.

Ipak, sistem i dalje nije sasvim zatvorenog tipa i potpuno automatski jer će korisnici i dalje morati da prate signal da treba da jedu, i da prate i procenjuju količinu ugljenih hidrata u hrani kako bi uređaj mogao da sračuna precizniju dozu neophodnog insulina.

Ipak, čak i ako je procena pogrešna, novi sistem ima sposobnost da isključi grešku automatski prateći stvarni nivo šećera u krvo.

Šta novi uređaj donosi pacijentima sa dijabetesom Tip 1?

Kao prvo, oni ne moraju da brinu da li će nivo šećera u toku noći da se poremeti, i da manje moraju da razmišljaju o svom dijabetesu u toku dana.

– U toku noću dobijate skoro normalizovan nivo glukoze u krvi, a to je za pacijente sa dijabetesom Tip 1 od ogromnog značaja. Dijabetes ne nestaje, ali bar možete manje da razmišljate o njemu. Ovo je prekretnica u tretmanu bolesti – kažu iz organizacije koja finansira istraživanja „veštačkog pankreasa“.

Najavljeni su već i neki novi sistemi na kojima se radi, a koji bi primenili i potencijale novih algoritama savremenih softvera.

Cena uređaja?

Nije još objavljenja ali neće biti mala… Prethodni sistem, pomenut u tekstu, košta preko 7.000 dolara, mada ga neki sistemi zdravstvenog osiguranja u SAD pokrivaju (državno zdravstvo ne). Po tome sudeći, cena može da bude oko 10.000 dolara, što je oko četvrtine prosečne godišnje plate i u Americi, ali… To je valjda tek početak, pa će i cene padati, jednog dana.

izvor: Penzin