Početna Magazin Godine Društvo Javni beležnici – Notari u Srbiji počeli sa radom

Javni beležnici – Notari u Srbiji počeli sa radom

Notari u sudovima Srbije počeli sa radom: Ugovor koji se zaključi u obliku javnobeležničkog zapisa jeste ugovor za koji je javni beležnik odgovoran profesionalno i materijalno.

Prvog dana septembra 2014. godine u 32 opštine u Srbiji notari (javni beležnici) počeli su da rade i od sudova preuzeli vođenje vanparničnih postupaka. Isključiva nadležnost javnih beležnika biće sklapanje ugovora o kupoprodaji, poklonu, doživotnom izdržavanju, o raspodeli imovine za života.

Iako se sumnjalo da će notari biti spremni za rad, vrata 94 notarske kancelarije otvorena su u devet sati. Neki građani su došli samo da se informišu – šta rade notari i šta im treba od dokumentacije. Bilo je i onih koji su prvog dana iskoristili uslugu notara.

– Overavala sam potpis za punomoćje za predaju dokumentacije u katastar, za uknjižbu stana, i sve se završilo za dva minuta. Jedina mala zamerka je što nije moguće kod notara izvršiti uplatu sudske takse, nego i dalje moramo da idemo u banku, pa da donosimo dokaz – kaže Slađana Polić.

Procedura će biti kraća nego do sada. Za ugovor koji sastave, notari pečatom garantuju zakonitost i ispravnost.

– Obavezan je razgovor sa klijentima gde ćemo mi njih uputiti na sve o posledicama zaključenja njihovog pravnog posla, porazgovarati sa njima, utvrditi da li je to njihovo pravo, koja je njihova prava volja. Nakon toga oni će dostaviti dokumentaciju i onda ćemo mi zakazati određeni termin kada će doći. Mi ćemo pripremiti celokupan javnobeležnički zapis – kaže javna beležnica Ivana Grabež.

U pet do pet, pred sam kraj radnog vremena, ministar pravde je proverio prvi radni dan notara u Kragujevcu.

– Onaj ugovor koji se zaključi u obliku javnobeležničkog zapisa jeste ugovor za koji je javni beležnik odgovoran profesionalno i materijalno. Profesionalno svojoj komori i Ministarstvu pravde, a materijalno svojom imovinom i onim iznosom osiguranja koji je dužan da ima da bi osigurao svoju delatnost“, kaže ministar pravde Nikola Selaković.

Tarifa koju će građani notarima plaćati određuje se prema vrednosti pravnog posla, utrošenom vremenu. Neki poslovi imaju i fiksnu cenu, kao što, na primer, overa potpisa košta 360 dinara, javlja RTS.