Početna Magazin Godine Ekonomija Imovina penziijskog fonda Dunav dostigla deset milijardi dinara

Imovina penziijskog fonda Dunav dostigla deset milijardi dinara

Imovina penziijskog fonda Dunav dostigla deset milijardi dinara

„Dunav dobrovoljni penzijski fond“ (DPF) osam godina rada obeležava sa 83.000 članova, imovinom vrednom deset milijardi dinara (40 odsto tržišnog učešća), sa 31.650 jednokratnih isplata u ukupnoj vrednosti od 2,2 milijarde dinara i s redovnom isplatom 124 penzije.

Jedan od najvažnijih pokazatelja uspeha svakog fonda jeste prinos koji se ostvaruje od investiranja sredstava. Članovi „Dunav DPF-a“ mogu da budu zadovoljni jer se njihova imovina tokom 2014. godine uvećala za 11,23 odsto,koliko je iznosila godišnja stopa prinosa. Primetan je i trend uvećanja prosečne uplate,pa ona u 2014. godini iznosi 3.460 dinara.

Struktura članstva Dunav dobrovoljnog penzijskog fonda

U strukturi članstva sa 70 odsto preovlađuju zaposleni u čiju korist poslodavci uplaćuju dopunske doprinose, dok individualnih članova ima 30 odsto, što predstavlja znatan rast učešća fizičkih lica koja iz sopstvenih sredstava štede za starost. Time se pokazuje da građani Srbije imaju sve više poverenja i shvataju značaj štednje u dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Prosečna starost članova „Dunav DPF-a“ je 46 godina. Zato treba raditi na privlačenju mlađih grupa stanovništva jer što se ranije počne sa štednjom u fondu, to je penzija kvalitetnija.

– Smatramo da je, s obzirom na ekonomske prilike u zemlji, izuzetan uspeh dostići deset milijardi dinara imovine. Uprkos krizi i merama štednje, za poslednje tri godine imovina „Dunav DPF-a“ se udvostručila, a prosečna stopa prinosa u prethodnih pet godina iznosila je 11,11 procenata. Naročito nas raduje podatak da je došlo do rasta učešća ličnih uplata, što govori da građani Srbije imaju sve više poverenja u ovaj vid štednje i da smo dobar partner u kreiranju njihove budućnosti – kaže Zoran Milivojević, izvršni direktor „Dunav društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“ (DUDPF).

Investiciona politika „Dunav DPF-a“ u 2014. godini bila je usmerena na kupovinu dinarskih državnih instrumenata. Globalna politika jeftinog novca i agresivno spuštanje kamatnih stopa u zemljama EU zone opredelilo je Fond da poveća udeo dugoročnih pozicija. Osnovni cilj izmene terminske strukture portfolia bio je da se sačuvaju performanse Fonda ostvarene u prethodnim godinama, ali i da se iskoriste jednokratni prinosni efekti u slučaju očekivanog spuštanja dinarske krive prinosa – kaže Ivan Batinica, portfolio menadžer i predsednik Investicionog odbora i dodaje:

– Valutna politika nije se značajno menjala tokom 2014. godine. Izražen prinosni gep između dinarskih i valutnih kamatnih instrumenata opredelio je Fond da ne povećava agregatnu valutnu izloženost, pošto devizni prinosi uvećani za projektovane kursne razlike nisu mogli da kompenzuju dinarske prinose na dugoročnim pozicijama koje su Fondu bile u fokusu.

Donacija prihvatilištu za odrasla i stara lica

Kao dugogodišnji donator Prihvatilišta za odrasla i stara lica, Društvo je i ove godine pomoglo ovu instituciju obezbedivši joj donaciju u vrednosti od 200.000 dinara, čime su rešeni problemi sa pripremom obroka i higijenom.

„Dunav DUDPF“ nastavlja da pomaže zajednici u kojoj posluje, a društveno odgovornim aktivnostima podržava ugrožene grupe stanovništva. Ujedno, poziva sve koji su u prilici da pomognu ovu instituciju.