Grad Zrenjanin

Grad Zrenjanin

Zrenjanin je najveći grad u delu Banata koji pripada Republici Srbiji, i treći grad po veličini u Vojvodini sa oko 76 hiljada stanovnika po popisu iz 2011. godine (sa padom od oko tri hiljade u odnosu na popis iz 2002. godine).

Selo na ovom mestu spominje se još 1326. godine, podignuto na tri jezera reke Begej.

Međutim, na obližnoj reci Batki nalaze se i ostaci neolitske Starčevačke kulture, a kod Aradca i nekropola iz vremena Velike seobe naroda.