Početna Magazin Godine Penzija Dobrovoljne penzije u Republici Srpskoj od 2016. godine

Dobrovoljne penzije u Republici Srpskoj od 2016. godine

Dobrovoljne penzije u Republici Srpskoj od 2016. godine

Republika Srpska bi polovinom 2016. godine trebalo da dobije prvo društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, nakon što su izmenama Zakona o doprinosima krajem prošle godine stvoreni svi ekonomski preduslovi za njegovo osnivanje, pišu Nezavisne.

Naime, osnivanjem ovog fonda, kojeg već godinama imaju gotovo sve zemlje regiona, građanima će biti omogućeno da kroz uplate u fond štede za starost.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Skupna pokojninska družba iz Ljubljane i Penzijski rezervni fond (PREF) Republike Srpske već duže vremena pregovaraju u vezi s osnivanjem prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Srpskoj.

Na prvoj sednici Vlade RS u ovoj godini usvojena je informacija o aktivnostima na osnivanju prvog društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima u RS i data je podrška nastavku aktivnosti Društva za upravljanje PREF-om sa EBRD-om i Skupnom pokojninskom družbom.

Tada je Vlada RS zadužila Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom RS da, putem Ministarstva finansija informiše Vladu RS o potpisivanju novog mandatnog pisma sa stranama u pregovorima, kao i o toku realizacije pregovora.

„Vlada RS zadužuje Ministarstvo finansija da Agenciji za osiguranje RS, kao regulatornom i nadzornom organu za oblast dobrovoljnih penzijskih fondova, dostavi usvojenu informaciju“, rekli su tada iz Vlade RS.

Darko Lakić, direktor PREF RS, rekao je da je izmenama Zakona o doprinosima uređeno da se poslodavci oslobađaju plaćanja doprinosa na prihode zaposlenih koje poslodavac uplati u dobrovoljni penzijski fond do iznosa od 100 konvertibilnih maraka mesečno, odnosno 1.200 KM godišnje.

„Ovaj vid poreskog rasterećenja već postoji u državama u okruženju, što je bio osnovni preduslov da se realizuje projekat osnivanja prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u RS“, rekao je Lakić.

Dodao je da je jedna od ključnih prednost dobrovoljnih penzijskih fondova upravo u navedenim poreskim olakšicama.

„Dakle, ako biste, na primer, htjeli da od plate koju primate 50 KM štedite, treba da zaradite 80 KM, jer 50 KM dobijate kao deo neto plate, a oko 30 KM su pripadajući porezi i doprinosi koje plaća poslodavac. Sa druge strane, ako štedite kroz dobrovoljni penzijski fond, svih 80 KM ide na vaš lični račun, jer se do 100 KM mesečno ne plaćaju porezi i doprinosi. To se može tumačiti i da imate subvenciju koliko iznose svi porezi i doprinosi, odnosno preko 60 odsto“, pojasnio je Lakić.

Pored toga, on ističe da penzijski fondovi vode dosta konzervativnu investicionu politiku, odnosno ne preuzimaju visok rizik, ali se ne mogu očekivati ni veliki prinosi, jer je sigurnost ulaganja najvažniji cilj investicione politike.

„Nakon izmena Zakona i potpisivanja mandatnog pisma, očekujem da ćemo sve procedure u vezi s osnivanjem završiti u prvoj polovini ove godine“, rekao je Lakić.

Prema njegovim rečima, štednja za starost kroz dobrovoljne penzijske fondove je zasnovana na principu dobrovoljnosti i na poslodavcima je da zajedno s radnicima pronađu interes da uplaćuju dodatne doprinose u dobrovoljni penzijski fond. On je izrazio očekivanje da će to u RS i BiH biti dugoročan proces i naglasio da je veoma važna edukacija i informisanost u vezi s prednostima koje nudi štednja kroz dobrovoljni penzijski fond.