Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

  • Vršačka 28, Novi Sad
  • 21124 Novi Sad
  • tel: 021 6400 125