Udruženje penzionera grada Jagodine – UPGJ

Udruženje penzionera grada Jagodine – UPGJ

  • Đure Jakšića 27, Jagodina

  • 35000 Jagodina

  • tel: 035 224 442

  • mob: 060 5053 401 predsednik

  • mob: 060 5053 402 potpredsednik

  • Predsednik: Slobodan B. Nikolić