• Narodne revolucije 22, Bački Petrovac
  • 21470 Bački Petrovac
  • tel: 021 780 283