• Paje Radosavljevića 2 d, Novi Sad
  • 21138 Novi Sad
  • mob: 065 2809 800

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Socijalna i zdravstvena zaštita, društvena briga o deci i omladini, život mladih i njihovo aktivno uključivanje u društveni život, briga o licima sa invaliditetom, ruralni razvoj, ljudska i manjinska prava i rodna ravnopravnost, obrazovanje, nauka, kultura, sport, informisanje, životna sredina, humanitarni i volonterski rad, pomoć starim osobama i međunarodna saradnja.