Specijalna bolnica za specijalizovanu i opštu rehabilitaciju Bukovička banja

  • Mišarska b.b, Aranđelovac
  • 34300 Aranđelovac
  • tel: 034 725 250