Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

  • Futoška 68, Novi Sad
  • 21101 Novi Sad
  • tel: 021 547 131