Specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusanda Melenci

  • Banja Rusanda, Melenci
  • 23270 Zrenjanin – Melenci
  • tel: 023 315 04 01