Specijalna bolnica za rehabilitaciju Prolom banja

  • Kosovska 38, Kuršumlija
  • 18430 Kuršumlija
  • tel: 027 8388 111