Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gejzer Sijarinska banja

  • Kralja Milana 16, Medveđa
  • 16246 Sijarinska banja
  • tel: 016 895 152