Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banjica

  • Milutina Pejovića 40, Sokobanja
  • 18230 Sokobanja
  • tel: 018 830 204

  • email: office@banjica.co.rs
  • web: banjica.co.rs