Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža
  • Narodni park b.b, Kanjiža
  • 24420 Kanjiža
  • tel: 024 875 163