Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar

  • Banja b.b, Novi Pazar
  • 36300 Novi Pazar
  • tel: 020 371 559