Specijalna bolnica za oftalmologiju Oculus

  • Bulevar Mihaila Pupina 10 v, Novi Beograd
  • 11070 Novi Beograd
  • tel: 011 3119 176