Rudo – Prodavnica Novi Sad

  • Žitni trg 14, Novi Sad
  • 21101 Novi Sad
  • tel: 021 6615 681