Prizma – Prodavnica Novi Sad

  • Šafarikova 9, Novi Sad
  • 21101 Novi Sad
  • tel: 021 6610 718