Naše treće doba – Dnevni boravak za stara lica

Naše treće doba – Dnevni boravak za stara lica

  • Krunska 59, Vračar

  • 11111 Beograd – Vračar

  • tel: 011 2400 175

  • mob: 064 6471 114

  • email: nasetrecedoba@gmail.com

    web: www.dnevniboravakzastare.rs