Konzilijum – Zavod za laboratorijsku dijagnostiku

  • Svetog Save 28 a, Vračar
  • 11000 Beograd -Vračar
  • tel: 011 2430 804