Gerontološki centar Subotica

  • Aleja Maršala Tita 31, Subotica
  • 24000 Subotica
  • tel: 024 644 444

  • fax: 024 556 030
  • email: gerontoc@eunet.rs
  • web: www.gcsu.co.rs
  • Direktor: Dr Nenad Ivanišević

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: