Gerontološki centar Subotica

Gerontološki centar Subotica

  • Aleja Maršala Tita 31, Subotica

  • 24000 Subotica

  • tel: 024 644 444

  • fax: 024 556 030

  • email: gerontoc@eunet.rs

  • web: www.gcsu.co.rs

  • Direktor: Dr Nenad Ivanišević

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: