• Radnih brigada 15, Mediana
  • 18108 Niš – Mediana
  • tel: 018 222 981

  • tel: 018 224 539
  • fax: 018 233 173
  • web: www.gcnis.com
  • email: info@gcnis.rs

Preporučujemo da proverite da li dom ima licencu za rad, ovde možete saznati kako to da učinite: