GC Subotica – Klub Kertvaroš – Dnevni centar i savetovalište za osobe obolele od demencije

  • Alekse Šantića 27, Subotica
  • 24000 Subotica
  • tel: 024 546 868

  • email: gerontoc@eunet.rs
  • web: www.gcsu.co.rs
  • Domaćica kluba: Daliborka Matić Komlenić