GC Subotica – Klub Kertvaroš – Dnevni centar i savetovalište za osobe obolele od demencije

GC Subotica – Klub Kertvaroš – Dnevni centar i savetovalište za osobe obolele od demencije

  • Alekse Šantića 27, Subotica

  • 24000 Subotica

  • tel: 024 546 868

  • email: gerontoc@eunet.rs

  • web: www.gcsu.co.rs

  • Domaćica kluba: Daliborka Matić Komlenić