GC Novi Sad – Klub Slana bara

  • Čenejska 54, Novi Sad
  • 21127 Novi Sad
  • tel: 021 419 821