Fond PIO – ispostava Šid

  • Svetog Save 40, Šid
  • 22240 Šid
  • tel. 022 712 435
  • Više o ispostavi na sajtu Fonda PIO.