Fond PIO – ispostava Ruma

  • JNA 164, Ruma
  • 22400 Ruma
  • tel. 022 474 016
  • Više o ispostavi na sajtu Fonda PIO.