Fond PIO – ispostava Bački Petrovac

  • Svatoplukova 3, Bački Petrovac
  • 21470 Bački Petrovac
  • tel. 021 781 932
  • Više o ispostavi na sajtu Fonda PIO.