Fond PIO – filijala Zrenjanin

  • Kralja A. I Karađorđevića 2a, Zrenjanin
  • 23101 Zrenjanin
  • tel. 023 519 500
  • Više o filijali na sajtu Fonda PIO.