Fond PIO – filijala Kikinda

  • Dositejeva 33, Kikinda
  • 23300 Kikinda
  • tel. 0230 21 050
  • Više o filijali na sajtu Fonda PIO.