Fond PIO – filijala Bačka Palanka

  • Žarka Zrenjanina 72, Bačka Palanka
  • 21400 Bačka Palanka
  • tel. 021 7551 500
  • Više o filijali na sajtu Fonda PIO.