DZ Žagubica – Zdravstvena stanica Osanica

  • Osanica b.b, Osanica
  • 12317 Žagubica
  • tel: 012 630 214