DZ Stara Pazova – Zdravstvena stanica Nova Pazova

DZ Stara Pazova – Zdravstvena stanica Nova Pazova
  • Njegoševa 2, Nova Pazova

  • 22330 Stara Pazova

  • tel: 022 391 115

  • tel: 022 321 193 apoteka

  • tel: 022 322 866 hitna pomoć

  • tel: 022 321 110 kućno lečenje

  • tel: 022 322 776 ginekologija

  • web: www.dzspazova.rs