DZ Stara Pazova – Zdravstvena stanica Nova Pazova

  • Njegoševa 2, Nova Pazova
  • 22330 Stara Pazova
  • tel: 022 391 115

  • tel: 022 321 193 apoteka
  • tel: 022 322 866 hitna pomoć
  • tel: 022 321 110 kućno lečenje
  • tel: 022 322 776 ginekologija
  • web: www.dzspazova.rs