DZ Stara Pazova – Centar za prevenciju

  • Kralja Petra I Karađorđevića 5, Stara Pazova
  • 22300 Stara Pazova
  • tel: 022 310 671