DZ Šid – Ambulanta Višnjićevo

  • Željeznička 2, Višnjićevo
  • 22246 Šid
  • tel: 022 745 732