DZ Ruma – Ambulanta Kraljevci

DZ Ruma – Ambulanta Kraljevci
  • Veljkova 1 a, Kraljevci

  • 22411 Ruma

  • tel: 022 449 144

  • web: www.dzruma.rs