DZ Novi Sad – Zdravstvena stanica Izvršno veće

DZ Novi Sad – Zdravstvena stanica Izvršno veće
  • Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad
  • 21101 Novi Sad
  • tel: 021 4874 435