DZ Novi Pazar – Zdravstvena stanica Grubetiće

  • Grubetiće b.b, Lukare
  • 36306 Novi Pazar
  • tel: 020 440 033